کمک به دانش آموزان نیازمند - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مشارکت در طرح مهر تحصیلی + شماره حساب هر استان ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
برای کمک به دانش آموزان نیازمند

مشارکت در طرح مهر تحصیلی + شماره حساب هر استان

سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور تسهیل در جذب مشارکت های مردمی در طرح مهر تحصیلی ۹۹، شماره حساب های اختصاصی را برای هر استان معرفی کرده است.