کمک خیریه سلامت - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
نیاز به ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان بقیه الله کاشان ۲۸ آذر ۱۳۹۹
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

نیاز به ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان بقیه الله کاشان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعتبار برای بهره برداری از بیمارستان بقیه الله(عج) کاشان لازم است