کمک های انسان دوستانه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ایرلند سخاوتمندترین ملت جهان در کمک های انسان دوستانه ۲۸ آذر ۱۳۹۹
در سال ۲۰۲۰

ایرلند سخاوتمندترین ملت جهان در کمک های انسان دوستانه

داده های جدید پایگاه گو فاند می، نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ مردم ایرلند بیشترین کمک مالی در دنیا را برای امور خیریه انجام داده اند