کمیته امداد آذربایجان‌ غربی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمیته امداد آذربایجان‌ غربی حامی ۲ هزار کودک زیر پنج سال دارای سوء تغذیه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌ غربی تاکید کرد

کمیته امداد آذربایجان‌ غربی حامی ۲ هزار کودک زیر پنج سال دارای سوء تغذیه

۲ هزار کودک زیر پنج سال تحت پوشش در آذربایجان‌ غربی که دارای سوء تغذیه بوده و یا در معرض آن هستند شناسایی شده و با بسته‌های ویژه حمایت می‌شوند.