کمیته امداد ایلام - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
خدمات ۵۲ میلیارد ریالی کمیته امداد به مددجویان و زائران اربعین ۰۸ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد استان ایلام

خدمات ۵۲ میلیارد ریالی کمیته امداد به مددجویان و زائران اربعین

این کمکها شامل :توزیع وعده های غذایی و میان وعده بین زائران در موکب ها،پذیرایی و اسکان زائران،خدمات پارکینگ خودرو، کمک به در راه ماندگان و موارد دیگر بوده است.