کمیته امداد خراسان جنوبی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
تحویل ۲۰۰۰ واحد مسکونی به مددجویان و نیازمندان خراسان جنوبی ۰۷ دی ۱۳۹۸
با حضور رئیس کمیته امداد؛

تحویل ۲۰۰۰ واحد مسکونی به مددجویان و نیازمندان خراسان جنوبی

با حضور رئیس کمیته امداد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بنیاد مسکن، دو هزار واحد مسکونی به مددجویان و نیازمندان استان خراسان جنوبی تحویل شد.