کمیته امداد قم - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اعزام کاروان سرپرستان بیمار و از کار افتاده تحت حمایت کمیته امداد قم به مشهد مقدس ۲۸ آذر ۱۳۹۸
برای نخستین بار در کمیته امداد قم اتفاق افتاد:

اعزام کاروان سرپرستان بیمار و از کار افتاده تحت حمایت کمیته امداد قم به مشهد مقدس

۴۰ نفر از مردان سرپرست ازکارافتاده تحت حمایت کمیته امداد قم که به دلیل سال ها رنج بیماری و فقر توان سفر به مشهد مقدس را نداشتند، به زیارت امام رئوف مشرّف شدند.