کمیته امداد مجلس - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
آمادگی مجلس برای کمک به تامین امکانات آموزشی برای دانش آموزان نیازمند ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
عضو کمیسیون آموزش مجلس خبر داد:

آمادگی مجلس برای کمک به تامین امکانات آموزشی برای دانش آموزان نیازمند

حسین امینی: آمادگی نمایندگان برای کمک تحصیل دانش آموزان نیازمند و تامین ۵۰ هزار تبلت برای دانش آموزان محروم، گام مهم کمیته امداد برای تحقق عدالت آموزشی است.