کمیته امداد و قوه قضاییه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کارگروه مشترک بین کمیته امداد و قوه قضاییه برای رفع آسیب‌های اجتماعی تشکیل شد ۳۰ آذر ۱۳۹۸
در دیدار رئیس کمیته امداد با رئیس قوه قضاییه تاکید شد؛

کارگروه مشترک بین کمیته امداد و قوه قضاییه برای رفع آسیب‌های اجتماعی تشکیل شد

در این دیدار،بر تشکیل کارگروه مشترک بین کمیته امداد و قوه قضاییه برای رفع آسیب‌های اجتماعی و پیگیری دعاوی مددجویان کمیته امداد تاکید شد.