کمیته راهبری مسکن محرومین - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمیته راهبری مسکن محرومین در خراسان جنوبی برگزار شد ۲۴ آذر ۱۳۹۸
با حضور استاندار خراسان جنوبی

کمیته راهبری مسکن محرومین در خراسان جنوبی برگزار شد

قائم مقام کمیته امداد خراسان جوبی در کمیته راهبری مسکن محرومین :تاکنون برای ۲۱۵۳ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در سطح استان پروانه ساختمانی صادر شده است.