کمیسیون فقر زدایی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمیته ویژه فقر زدایی و رسیدگی به امور محرومان در مجلس تشکیل می شود ۲۲ تیر ۱۳۹۹
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد:

کمیته ویژه فقر زدایی و رسیدگی به امور محرومان در مجلس تشکیل می شود

عزم نمایندگان برای حل مشکلات محرومان ؛ اعضای کمیسیون اجتماعی به دنبال تشکیل کمیته ویژه ای برای فقر زدایی و رسیدگی به امور محرومان هستند.