کودکان ای بی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
تحریم پانسمان مپیلکس جان ۱۵ نفر از کودکان ای بی (پروانه ای) ایران را گرفت ۱۹ آبان ۱۳۹۸
تحریم های داروئی آمریکا قربانی میگیرند

تحریم پانسمان مپیلکس جان ۱۵ نفر از کودکان ای بی (پروانه ای) ایران را گرفت

مرگ ۱۵ نفر از کودکان ای بی به دلیل عفونت ناشی از نبود پانسمان مپیلکس بیماران بی نهایت به این پانسمان نیازمندند و برای‌ آنها درمان جایگزینی هم وجود ندارد