کودکان بی خانمان انگلیس - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
طبق گزارش موسسه خیریه شلتر هر هشت دقیقه یک کودک بریتانیایی بی‌خانمان می‌شود ۱۶ آذر ۱۳۹۸
طبق نتایج گزارش یک مؤسسه خیریه انگلیسی

طبق گزارش موسسه خیریه شلتر هر هشت دقیقه یک کودک بریتانیایی بی‌خانمان می‌شود

گزارش «نسل بی‌خانمان» موسسه خیریه شلتر نشان می‌دهد، هر روز، ۱۸۳ کودک در انگلیس خانه‌هایشان را از دست می‌دهند و سرگردان می‌شوند.