کودکان زیر 18 سال - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
موسسه خیریه کودکان زنجیره امید ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
معرفی موسسات خیریه

موسسه خیریه کودکان زنجیره امید

موسسه خیریه زنجیره امید خدمات درمانی خود را با کمترین هزینه به کودکان زیر 18 سال بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و ملیت و طبق استانداردهای بین المللی در سه رشتۀ قلب، ارتوپدی و ترمیمی ارائه می دهد.