کودکان محک - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
علی پروین مهمان روز اول بازار قلک‌های کوچک و آرزوهای بزرگ کودکان محک ۲۵ آبان ۱۳۹۸
برای حمایت از کودکان سرطانی

علی پروین مهمان روز اول بازار قلک‌های کوچک و آرزوهای بزرگ کودکان محک

علی پروین در بازار «قلک‌های کوچک و آرزوهای بزرگ» که در ساختمان طرح توسعه مؤسسه خیریه محک برگزار شد، حضور یافت.