گاج کمیته امداد - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
برگزاری همایش هدایت تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران ۰۷ دی ۱۳۹۸
با حضور ۳٠٠ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان تهران

برگزاری همایش هدایت تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران

همایش هدایت تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران با حضور ۳٠٠ دانش آموز در مجتمع فرهنگی امام علی(ع) واقع در شهرک گلستان برگزار شد