گلریزان سازمان اوقاف - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
گلریزان سازمان اوقاف برای آزادی زندانیان / اعلام شماره حساب جهت کمک خیرین ۲۳ آبان ۱۳۹۸
در بهار میلاد پیامبر(ص) و امام صادق (ع)

گلریزان سازمان اوقاف برای آزادی زندانیان / اعلام شماره حساب جهت کمک خیرین

پیشبینی می شود همزمان با سالروز میلاد پیامبر (ص) با همت عموم خیران و واقفان ۳۰۰ زندانی به آغوش خانواده های خود بازگردند