13 آبان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
افتتاح یکصد و نهمین مدرسه بنیاد مستضعفان در نسیم شهر ۱۳ آبان ۱۳۹۸
به مناسبت روز دانش آموز

افتتاح یکصد و نهمین مدرسه بنیاد مستضعفان در نسیم شهر

یکصد و نهمین مدرسه احداثی بنیاد مستضعفان در مناطق کم برخوردار کشور در نسیم شهر استان تهران افتتاح شد.