برای جمع آوری کمک تصاویر کودکان را منتشر نکنید! ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

سردبیرکیدتاکس:
برای جمع آوری کمک تصاویر کودکان را منتشر نکنید!

وزارت دادگستری به عنوان ناظر اجرای این قوانین در ایران و همچنین پلیس فتا،باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و با خاطیان برخورد کنند.

مدیرکل نوسازی و تحول اوقاف؛۲۰ جلد کتاب تخصصی چاپ کردیم ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

گفتگو با محمد مولایی
مدیرکل نوسازی و تحول اوقاف؛۲۰ جلد کتاب تخصصی چاپ کردیم

حمایت سازمان اوقاف از تولید بذر هیبرید و تکنولوژی های کشاورزی ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

نمونه ای از فعالیتهای دانش بنیان سازمان اوقاف
حمایت سازمان اوقاف از تولید بذر هیبرید و تکنولوژی های کشاورزی

هر فعالیتی که باعث محدودیت وقف شود ممنوع است. ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه
هر فعالیتی که باعث محدودیت وقف شود ممنوع است.

مصاحبه و گفتگو - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
جمع آوری ۸۰ درصد اسناد موقوفه های کشور ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
مدیر کل استاد سازمان اوقاف خبر داد,

جمع آوری ۸۰ درصد اسناد موقوفه های کشور

سند دار کردن و تثبیت مالکیت موقوفات یکی دیگر از برنامه‌های سازمان اوقاف است.امسال ۸۳ هزار و ۵۰۰ رقبه فاقد سند مالکیت، سنددار خواهد شد